Algemene Voorwaarden van Löwik Nijverdal – Website en Webshop

 1. Toepassingsgebied
  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website en de webshop van Löwik Nijverdal (www.lowiknijverdal.nl). Door gebruik te maken van de website en/of webshop, stemt u in met deze Algemene Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de website en/of webshop.
 2. Gebruiksvoorwaarden
  a. U stemt ermee in om de website en de webshop van Löwik Nijverdal uitsluitend te gebruiken voor legale doeleinden en op een manier die geen inbreuk maakt op de rechten van anderen.
  b. Het is niet toegestaan om de website en/of webshop te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Löwik Nijverdal.
  c. U bent verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de informatie die u verstrekt tijdens het gebruik van de website en/of webshop.
  d. U dient zich te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot het gebruik van de website en/of webshop.
 3. Intellectuele eigendom
  a. Alle inhoud op de website en/of webshop, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo’s, handelsmerken, grafische elementen en software, zijn eigendom van Löwik Nijverdal of zijn licentiegevers en zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.
  b. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Löwik Nijverdal enige inhoud van de website en/of webshop te kopiëren, reproduceren, verspreiden, wijzigen, openbaar maken, vertalen, reverse-engineeren, decompileren of enige afgeleide werken te creëren.
 4. Privacy
  a. Löwik Nijverdal respecteert uw privacy en behandelt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen.
  b. Door gebruik te maken van de website en/of webshop stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons privacybeleid.
 5. Bestellingen
  a. Bestellingen die via de webshop worden geplaatst, zijn onderhevig aan de beschikbaarheid van de producten.
  b. Löwik Nijverdal behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren of te annuleren om welke reden dan ook, met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving.
  c. Prijzen en verzendkosten worden duidelijk weergegeven op de webshop. Eventuele belastingen of douanekosten zijn voor rekening van de koper.
 6. Betaling
  a. Betalingen voor bestellingen kunnen worden gedaan via de beschikbare betaalmethoden op de webshop. b. Löwik Nijverdal maakt gebruik van beveiligde betaalmethoden om de veiligheid van uw betalingen te waarborgen.
 7. Levering
  a. Löwik Nijverdal streeft ernaar om bestellingen zo snel mogelijk te leveren. De geschatte levertijd wordt weergegeven op de webshop en is indicatief.
  b. Löwik Nijverdal is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen in de levering als gevolg van onvoorziene omstandigheden of overmacht.
 8. Retourneren en restitutie
  a. Klanten hebben het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van een product een bestelling te retourneren, mits het product ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking is.
  b. Voor retourneringen en restituties gelden de procedures en voorwaarden zoals uiteengezet in het retourbeleid van Löwik Nijverdal, dat beschikbaar is op de webshop.
 9. Aansprakelijkheid
  a. Löwik Nijverdal is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit het gebruik van de website en/of webshop, tenzij dergelijke schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Löwik Nijverdal.
  b. Löwik Nijverdal is niet verantwoordelijk voor eventuele technische storingen of onderbrekingen van de website en/of webshop.
 10. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden
  Löwik Nijverdal behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van publicatie op de website en/of webshop.
 11. Toepasselijk
  recht en geschillenbeslechting Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of webshop, zullen partijen trachten het geschil in onderling overleg op te lossen. Indien dit niet mogelijk blijkt, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze Algemene Voorwaarden, kunt u contact opnemen met Löwik Nijverdal via de contactinformatie op de website.